APK keuring

Voor alle personenauto’s geldt dat zij na verloop van tijd verplicht gekeurd moeten worden. De wet schrijft hiervoor de Algemene Periodieke Keuring (APK) voor. Die APK kunt u uiteraard laten uitvoeren bij Auto Nassau Delft. Uw auto is bij ons immers in de beste handen.

De verplichte APK is niet voor elke auto hetzelfde. Zo maakt de overheid vanaf 1 januari 2008 onderscheid tussen auto’s die op benzine rijden en auto’s die op andere brandstoffen rijden, zoals diesel en gas. Ook de leeftijd van de auto speelt een rol. In het volgende overzicht vindt u precies wanneer welke auto gekeurd moet worden.
 


 

• Personenauto’s of lichte bedrijfswagens die op een andere brandstof (diesel, gas) rijden dan benzine moeten drie jaar na de datum van afgifte van kentekenbewijs deel 1 voor het eerst worden gekeurd. En vervolgens elk jaar daarop.

• Personenauto’s en lichte bedrijfswagens die op benzine rijden en vóór 1 januari 2005 op de weg zijn toegelaten, moeten drie jaar na de datum van afgifte van kentekenbewijs deel 1 voor het eerst worden gekeurd. En vervolgens elk jaar daarop.

• Personenauto’s of lichte bedrijfswagens die op benzine rijden en ná 1 januari 2005 op de weg zijn toegelaten, moeten vier jaar na de datum van afgifte van kentekenbewijs deel 1 voor het eerst worden gekeurd. En daarna één keer in de twee jaar. Als deze auto’s acht jaar of ouder zijn, geldt een jaarlijkse apk-plicht.

• Personenauto’s van 30 jaar of ouder hoeven sinds 1 januari 2008 nog maar één keer per twee jaar gekeurd te worden.

• Voor personenauto’s die vóór 1 januari 1960 op de weg zijn toegelaten, vervalt de apk-plicht.

U kunt uw auto al vanaf twee maanden vóór de keuringsdatum laten keuren. In dat geval wijzigt de uiterlijke keuringsdatum voor het jaar daarop niet.